Sunday, September 22, 2013

I'm Hungry

I'm starving. I only had Sky Flakes and water for breakfast by 5am and its already 11:30 and I'm starving to death. I had a bad day starter.
So I'm in Jollibee Lepanto. Waiting for my order. Then it was served, just Chicken at Spag. I want pasta eh.
Pero ni hindi ko napangalahati yung food ko. I want to eat more but I feel like puking!
Pauwi na ako.. napadaan ako sa Siomai House sa Avenida... (I love siomai) naamoy ko yung nilulutong siomai.. muntik na kong masuka! T___T
Babe, wag mo naman akong pahirapan masyado :(

No comments:

Post a Comment